Koncertowała w ponad 30 krajach Europy, obu Ameryk, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia muzyczne ukończyła pod kierunkiem prof. Henryka Sztompki, wieloletniego ucznia I. J. Paderewskiego. Jest laureatką IV Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie (1949 r.). Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych oraz płytowych dla wytwórni polskich, holenderskich, włoskich, niemieckich i japońskich. Jest wieloletnim profesorem zwyczajnym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także kierownikiem Katedry Fortepianu tejże Uczelni. W latach 1972-73 pełniła funkcję rektora. Obecnie posiada tytuł Honorowego Profesora Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Obok działalności artystycznej i dydaktycznej w kraju i za granicą (liczne kursy interpretacji, seminaria, wykłady m. in w Japonii, Meksyku, Finlandii, Danii, Niemczech, Wenezueli) uczestniczyła w pracach krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych (Warszawa, Moskwa, Tokio). Posiada wiele nagród artystycznych i odznaczeń panstwowych. W roku 1988 powołała do życia własną fundację - "Fundacja Reginy Smendzianki".

Competition sponsors
Competition partners
The Competition is financed by
The Competition is financed by: the Ministry of Culture and National Heritage of Republic of Poland from the Fund of the Promotion of Culture – a State purpose–specific Fund, as part of the “Music” program, implemented by the National Institute of Music and Dance and the City of Bydgoszcz.
A Partner of the International Paderewski Piano Competition is Kujawsko-Pomorskie Region.