Przewodniczący Jury V Konkursu Pianistycznego

Studia pianistyczne odbył w Katowicach i Sopocie u Zbigniewa Śliwińskiego oraz w Paryżu u Suzanne Roche i Vlado Perlemutera. Jest laureatem I nagrody Międzyna-rodowego Konkursu Muzycznego w Genewie w 1967 r. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w Chinach, na Kubie i w Japonii. Jest profesorem Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Gdańsku, a przez 5 lat był profesorem Akademii Muzycznej Musashino w Tokio. Jest zapraszany jako wykładowca na letnie kursy pianistyczne m. in. do Wiednia i Duszników - Zdrój. Jego wychowankami są liczni lau-reaci konkursów pianistycznych. W 1986 roku zainicjował wznowienie Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Competition sponsors
Competition partners
The Competition is financed by
The Competition is financed by: the Ministry of Culture and National Heritage of Republic of Poland from the Fund of the Promotion of Culture – a State purpose–specific Fund, as part of the “Music” program, implemented by the National Institute of Music and Dance and the City of Bydgoszcz.
A Partner of the International Paderewski Piano Competition is Kujawsko-Pomorskie Region.